Privacy

Privacy Statement

Van der Zee hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en de persoonlijke gegevens die  aan ons verstrekt. Daarom leggen we u in dit privacy statement uit welke gegevens we van u verwerken en waarom we dat doen. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij raden u aan om ons privacy statement zorgvuldig door te lezen.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Van der Zee is onderdeel van Weca Holding, gevestigd aan de Eerste Bokslootweg 22, 7821 AT Emmen, ingeschreven onder handelsregisternummer 04077147 is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle in dit privacy statement genoemde verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Informatie over personen die hen (direct of in combinatie met andere gegevens) identificeerbaar maakt, noemen we persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Maar ook IP-adressen zijn persoonsgegevens.

Van wie verzamelt Van der Zee persoonsgegevens?

Van der Zee verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens van personen die producten of diensten afnemen, websitebezoekers, of derden die contact opnemen met Van der Zee. Bijvoorbeeld indien u:

• een klantenpas van HANOS aanvraagt;
• een bestelling plaatst bij Distrivers in de webshop en een memo bij het product plaatst, waar u uw eigen naam invult;
• deelneemt aan enquêtes of (klantpanel)onderzoeken;
• een bericht plaatst via social media;
• bij of voor ons werkzaam bent;
• bij ons solliciteert of hiertoe contact opneemt;
• een zakelijke relatie heeft met Van der Zee;
• uw gegevens invult of achterlaat in een van de vestigingen.

Contact met Van der Zee kan plaatsvinden via:

• telefoon;
• schriftelijke correspondentie;
• het contactformulier op www.vanderzee.nl, www.distrivers.nl of www.hanos.nl, bijvoorbeeld voor het aanvragen van de Hanos Courant of een opmerking over vlees, gesplaatst op een van de websites;
• per e-mail;
• het registratieformulier om de HANOS klantenpas aan te vragen;
• een link die is opgenomen in een door HANOS toegezonden e-mailnieuwsbrief of een andere aan u aangeboden elektronische boodschap.

Verder is het mogelijk dat uw gegevens bij Van der Zee terecht komen wanneer wij een ander bedrijf overnemen.

Welke persoonsgegevens verzamelt Van der Zee?

Van der Zee verzamelt in elk geval de volgende persoonsgegevens:

• Personalia: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geslacht, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres;
• Bestelgegevens (bijvoorbeeld welke artikelen u bij Van der Zee bestelt);
• (Interactie)gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, cookie ID’s, surfgedrag en welke pagina’s u bezoekt op www.vanderzee.nl , e-mailvoorkeuren voor de e-mailnieuwsbrieven, open- en klikgedrag van de e-mailnieuwsbrieven, voorkeuren/interesses, meningen, het gebruik van social media en contact met de medewerkers in onze vestigingen).

Op basis van welke grondslag verwerkt Van der Zee persoonsgegevens?

Van der Zee verwerkt persoonsgegevens op basis van de noodzaak daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn om uw bestelling op te nemen af te leveren en contact te houden over (de voortgang van) deze bestellingen.

Van der Zee verwerkt ook persoonsgegevens op basis van uw toestemming of op basis van een gerechtvaardigd belang van Van der Zee. Dit gerechtvaardigd belang bestaat eruit dat Van der Zee haar klanten en websitebezoekers betere aanbiedingen kan doen als zij kan beschikken over gegevens omtrent uw gebruik van de website en uw voorkeuren.

Ten slotte kan Van der Zee persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke plicht.

Voor welke doeleinden verwerkt Van der Zee persoonsgegevens?

Van der Zee verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

• Het geven van uitvoering aan de overeenkomst tussen Van der Zee en haar klanten: het verwerken van bestellingen, leveren van bestellingen, informeren over bestellingen;
• Het bijhouden van een klantenbestand voor toekomstige bestellingen;
• Het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de websites om optimaal gebruiksgemak te bieden;
• Het uitvoeren van interne (kwaliteits)analyses en productontwikkeling om onze producten en dienstverlening voor u te verbeteren;
• Het informeren over interessante ontwikkelingen, acties en aanbiedingen via verschillende (digitale) communicatiekanalen;
• Het uitvoeren van sollicitatieprocedures.

Om deze doeleinden te realiseren, koppelt, combineert en analyseert Van der Zee beschikbare (persoons)gegevens (zoals in dit privacy statement benoemd) om zo de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, informatie, momenten en kanalen te bepalen en op elkaar af te stemmen. Zo kunnen we het aantal contactmomenten met u beperken. Dit gebeurt in bepaalde gevallen volledig geautomatiseerd.

Bewaartermijnen

Van der Zee bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om u een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan uw wensen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening/de overeenkomst, of wanneer Van der Zee hiertoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift.

Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals Van der Zee hen voorschrijft. Van der Zee verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

Van der Zee en andere websites

Op onze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze andere websites. Van der Zee is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met uw persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Cookieverklaring

Van der Zee maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat onze website optimaal functioneert. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.

Beveiliging

Van der Zee hecht veel waarde aan het beveiligen van persoonsgegevens. Van der Zee neemt verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. Van der Zee neemt onder meer maatregelen zoals het versleutelen van financiële gegevens, wachtwoorden en door gebruik te maken van firewalls en veilige servers.

Camerabeveiliging

Van der Zee, HANOS en Distrivers heeft haar winkels, productielocaties en parkeerterreinen voorzien van duidelijk zichtbaar geplaatste camera’s met het doel de veiligheid van onze werknemers, klanten en eigendommen te beschermen en ondersteuning te bieden bij calamiteiten. Bij betreding van onze terreinen en winkels wordt u ook op de aanwezigheid van camera’s geattendeerd. Van der Zee bewaart camerabeelden maximaal 28 dagen. In geval van een gegronde reden (bijv. politieonderzoek) worden camerabeelden langer bewaard, maar niet langer dan noodzakelijk is.

Uw rechten

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u een verzoek doen tot inzage van deze gegevens, de gegevens te wijzigen, over te dragen aan een andere partij, te verwijderen of de verwerking hiervan te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van Van der Zee via telefoon, post of e-mail, tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening aan u. Daarnaast bent u gerechtigd uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken.

Dergelijke verzoeken kunt u indienen door contact op te nemen met:

Van der Zee Nederland
t.a.v. Wilma Wilting
Eerste Bokslootweg 22

7821 AT Emmen

Of u kunt een e-mail richten aan:  Wilma Wilting via wilma@vanderzee.nl.

Van der Zee streeft ernaar om een verzoek binnen 4 weken te verwerken.

Heeft u ondanks onze zorgvuldige maatregelen een klacht met betrekking tot de wijze waarop Van der Zee met uw persoonsgegevens om gaat? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wilt u na het lezen van ons privacy statement meer informatie of heeft u nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met onze Managementassistente, via het e-mailadres: wilmawilting@hanos.nl

Wijzigingen privacy statement

Van der Zee behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren u dit statement met regelmaat te lezen. De meest recente versie vindt u altijd op www.vanderzee.nl/privacy.

Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 24-05-2018 (versie 1.0).